דילוג לתוכן המרכזי
הדוגמא נוספה לסל
כמות:
סה"כ 5$
Skip to Main Footer
בקריאה מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

אבן קיסר בע"מ

אבן קיסר בע"מ ו/או החברות הקשורות לה (להלן: "אבן קיסר", "אנו") מתייחסות בכבוד לפרטיותך כאשר הינך משתמש באתר שלהן שכתובתו studio.caesarstone.co.il (להלן: "האתר"). מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאבן קיסר אוספת ומעבדת בעת שימושך באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). כמו כן, מדיניות הפרטיות סוקרת את שיטות האיסוף, השימוש, השמירה והעיבוד של המידע הנאסף וכן את הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותך לגבי מידע זה.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. היא מיועדת כמובן לכל המינים.

מסירת פרטים לאתר

 • אנו מעבדים מידע הנמסר על ידך כאשר אתה פונה אלינו באמצעות האתר, דוא"ל או בדרך אחרת.

אתה יכול לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, חיוג למוקד הטלפוני, שליחת מייל או פנייה אחרת בכתב. אנו אוספים את הפרטים המזהים הנמסרים על ידך במסגרת הפניה כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וכן מידע נוסף הדרוש לנו ליצור עמך קשר ולטפל בפנייתך. שדות המידע שחובה להשלים בעמוד "צור קשר" באתר יסומנו במפורש.

 • אנו מעבדים מידע הנמסר על ידך כאשר אתה נרשם כמשתמש באתר.

הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, אם אתה נרשם כמשתמש ב"אזור האישי" באתר, אנו נאסוף ונעבד פרטים מזהים לגביך כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל והסיסמה שנבחרה לחשבון. בנוסף, אנו נאסוף מידע לגבי מוצרים וסגנונות שאהבת, תשובותיך לשאלון העיצוב שלנו וכדומה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זה, פרטים שגויים, או הימנעות ממסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להירשם כמשתמש באתר או לפגוע ביכולת שלנו להשיב לפנייתך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, אנו אוספים ומתעדים מידע על הפעולות שאתה מבצע באתר, כדוגמת כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותה ניגשת לאתר, העמוד בו ביקרת לפני הביקור באתר, הזמן והתאריך בו ביקרת באתר, סוג הדפדפן והשפה בהם אתה משתמש, קישורים שלחצת עליהם ופעולות שביצעת בעת השימוש באתר.

בנוסף, אבן קיסר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) על השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש שנעשה במידע

 • כדי להשיב לך ולטפל בפנייתך. אנו נשתמש במידע הנמסר על ידך על מנת ליצור עימך קשר לגבי פנייתך ולטפל בה.
 • כדי לאפשר גישה לחשבון המשתמש שלך ולנהל אותו. אנו נשתמש במידע הנמסר על ידך על מנת לנהל את חשבון המשתמש שלך באתר.
 • כדי לשלוח אליך מידע לגבי השימוש באתר ומידע שיווקי. אנו נשתמש במידע שנמסר על ידך על מנת לשלוח אליך מידע לגבי השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע הנמסר על ידך לשלוח אליך בדוא"ל דפי מידע ומידע שיווקי אחר בדבר שירותיה ומוצריה של אבן קיסר. מידע שיווקי באמצעות הודעות טקסט (SMS), ישלח אליך אך ורק בכפוף להסכמתך המפורשת. מידע שיווקי ישוגר אליך בהתאם להסכמתך. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו באמצעות קישור ההסרה מרשימת הדיוור המופיע על גבי כל מידע שיווקי שישלח על ידינו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
 • כדי לשפר ולפתח את האתר. אנו נשתמש במידע שנאסף במהלך השימוש באתר לפיתוח ושיפור האתר, שירותי הדוא"ל וכן השירותים והמוצרים שמוצעים על ידי אבן קיסר ללקוחותיה. כמו כן, אנו נשתמש במידע שנאסף במהלך השימוש באתר להבין ולנתח את השוק בו אבן קיסר פועלת ולצרכי דיווח להנהלה ותכנון עסקי. המידע שישמש את אבן קיסר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אבן קיסר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנמסר על ידך והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בכפוף להסכמתך המפורשת או במקרים שלהלן –

 • אנו נשתף את המידע שלך עם ספקים ונותני שירותים כשהדבר דרוש לצורך תפעול האתר והפעילות העסקית של אבן קיסר.

אנו נעביר את המי4דע שנמסר על ידך והמידע שנאסף על פעילותך באתר לספקים ונותני שירותים אשר מסייעים לנו בפעילות העסקית של אבן קיסר ובתפעול האתר. ספקים ונותני שירותים אלה מורשים להשתמש במידע זה אך ורק לצורך מתן השירותים לאבן קיסר ולא לצורך קידום מכירות שלהם.

 • אנו נשתף את המידע שלך עם יועצים משפטיים, ערכאות משפט, רשויות או נציגי ארגוני צרכנות, אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי אבן קיסר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. כך גם בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר.
 • אנו נשתף את המידע שלך אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אנו נשתף את המידע שלך אם אבן קיסר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של אבן קיסר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אנו לא מוכרים את המידע שלך בעת זו לרבות השנה באחרונה.
 • בכל מקרה שאבן קיסר תסבור כי מסירת המידע לגורם אחר נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אבן קיסר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לאבן קיסר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אבן קיסר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים לאבן קיסר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך.

אבטחת המידע ושמירתו

 • אנו נשמור את המידע שנמסר על ידך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לצורך תפעול האתר, יצירת קשר עם המשתמשים בו ושמירת רשומות ככל שנדרש.

המידע כאמור ישמר על ידנו למשך הזמן הדרוש על מנת לתמוך בפעילות העסקית שלנו, לתפעול האתר ויצירת קשר עם המשתמשים. עם סיום השימוש בו לצרכים אלה, אנו נשמור את המידע האמור אך ורק ככל הנדרש לעמוד בהתחייבויותינו המשפטיות, לפתור סכסוכים, להתגונן מתביעה משפטית או לאכוף את ההסכמים החלים עלינו.

 • אבן קיסר מיישמת באתר אמצעים להפחתת סיכונים של נזק למידע, אובדן מידע, גישה לא מורשית למידע או שימוש במידע שלא כדין. למרות שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אבן קיסר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם וסיכוני אבטחת מידע.

היכן נשמר המידע והעברת המידע  

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. אנו נעביר את המידע מחוץ לגבולות ישראל אך ורק בהתאם לחוקי הגנת המידע והפרטיות הרלוונטיים. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכויותיך במידע

כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק אצלנו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם סירבנו לכך, עלינו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו שלנו לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אבן קיסר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אבן קיסר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לאבן קיסר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי אבן קיסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אבן קיסר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לאבן קיסר לפעול כאמור.

קטינים

האתר אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. אנו לא אוספים ביודעין פרטים אישיים ומידע מקטינים או מאפשרים להם ביודעין להשתמש באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

אבן קיסר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. הגרסה העדכנית של מדיניות הפרטיות זמינה בכל עת בכתובת: https://studio.caesarstone.co.il/privacy-policy/

פנה אלינו

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או אם יש לך כל שאלה, הצעה, או תלונה על מדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות הודעות מייל לכתובת: [email protected] .

עודכן לאחרונה: 17 בינואר 2024

נוסף לסל